Skip to content

Kirkelige handlinger

Dåb

De fleste børn bliver døbt indenfor 6 mdr. fra fødslen. Samtidig bliver barnet navngivet, men det kan også ske tidligere, hvis barnet f.eks. skal have et pas.

Dåben handler om at lægge barnet i Guds hænder og at knytte det sammen med Jesus.
Siden hen skal barnet lære Gud og Jesus at kende og komme til en egen tro, og det kræver forældrenes aktive medvirken. Det vil sige, at forældrene forpligter sig til at være gode forbilleder for børnene ved selv at leve som kristne, bl.a. ved at gå i kirke, bede og at fortælle bibelhistorie.
Alligevel er det Gud som handler i dåben, for Han rækker sin store hånd ned til et lille, svagt og sårbart menneske, der ligesom os voksne har brug for at være tæt ved Ham.

Til dåben skal der bruges 2 til 6 faddere. Den person, som bærer barnet, kaldes ofte for gudmor eller gudfar. I dag er det ofte én af forældrene som bærer barnet.
Dåben finder sted under en almindelig gudstjeneste, eller evt. i forbindelse med bryllup.

Kontakt præsten for at finde tid til dåb, og aftale tid for en dåbssamtale.

Konfirmation

Konfirmationen finder sted hos os på 7.klassetrin. Andre steder foregår det på 8.klassetrin,og i tilfælde af tilflytning finder vi en ordning.

Konfirmationen består af to dele, nemlig forberedelsen, som handler om at præsentere evangeliet og den kristne tro for de unge på en relevant og nutidig måde, og så vidt muligt at indgå i en dialog om livets store spørgsmål. Den anden del er selve konfirmationshandlingen, hvor konfirmanden selv bekræfter sin tro – så langt som han eller hun er kommet.

Man kan kun blive konfirmeret hvis man er døbt og har fulgt forberedelse og kirkegang i tilstrækkeligt omfang.

Konfirmationsundervisningen begynder efter sommerferien, og der udsendes indbydelse til elever på Sortebakkeskolen. Går eleven ikke på Sortebakkeskolen, eller er nytilflyttet, så kontakt venligst selv præsten.

Konfirmationerne finder sædvanligvis sted sidste søndag i april og første søndag i maj.

Vielse

Man kan blive viet i kirken, hvis mindst den ene part er medlem af Folkekirken, og man har er vis tilknytning til den bestemte kirke.

Nogle præster vier ikke fraskilte. Det sker ud fra Jesu ord i det Nye Testamente, og er ikke udtryk for en uvilje overfor den enkelte.

Mennesker af samme køn kan slet ikke blive viet.

Kontakt præsten for at finde tid til vielse, og aftale tid for en vielsessamtale. Det er en god ide at aftale dato i god tid, mens den øvrige planlægning kan vente.

Forud for vielsen skal brudeparret rekvirere en ”Prøvelsesattest” fra kommunen. Den må ikke være over 3 mdr. gammel på vielsesdagen og skal gives til præsten.
Det er gratis at ændre navn i forbindelse med en vielse.

Begravelse / bisættelse

Som regel kommer det pludseligt når nogen dør, og derfor går planlægningen ofte stærkt.

Medlemmer af Folkekirken kan blive begravet fra en kirke under medvirken af en præst. Det vil være det normale, med mindre den afdøde helt klart har frasagt sig det.

Som regel kontakter de efterladte først en bedemand, som står får det praktiske arrangement. Dernæst kontakter bedemanden præsten, og vi finder et tidspunkt for højtideligheden og for at mødes til en samtale med de efterladte.

Selvom det kan være fristende at holde en begravelse / bisættelse efter ganske få dage, er det almindelige at der går 4 til 8 dage. Det skyldes ikke blot praktiske hensyn, men også at de efterladte når at se situationen øjnene forud for højtideligheden.

Selve forløbet af begravelsen / bisættelsen aftales med præsten, og der bliver valgt salmer, talt om talen og om selve tabet. På alle  trin, både før og efter dødsfaldet, er de efterladte velkomne til at henvende sig til præsten.

I spørgsmål vedr. gravsted er det graveren de efterladte skal kontakte.